Aktuální odpovědnost za stav Českého LPIS

Od února 2013 společnost Sitewell s.r.o., autor a řešitel systému "Český LPIS" v letech 2001-2013, již neprovozuje a nerozvíjí systém registru půdy LPIS pro Ministerstvo zemědělství České republiky.

Novými subdodavateli Telefónica O2 (provoz a rozvoj registrů MZe v rámci servisní smlouvy + IOP) pak byla (či ještě je? kdo ví?) společnost Interis CZ, a.s. a dosud je DNA Projects s.r.o.

Po odmítnutí nabídky vnucovaného odprodeje aktivit spol. Sitewell určených pro státní správu za devítimístnou sumu (platnou do dne 23.11.2012) ze strany majoritního společníka a jednatele firmy Sitewell neurčitým cílovým beneficientům, podala obratem 30.11.2012 většina zaměstnanců hromadnou výpověď z pracovního poměru. Následně v následujícím roce přešli hromadně do společnosti DNA Projects s.r.o. skoro všichni zaměstnanci Sitewell pracující na produktech Sitewell LPIS®, Sitewell GOLAM® a většina týmu produktu Sitewell EIRA® zpod "technického ředitele" Dospivy.

Jednatelem společnosti DNA Projects s.r.o. je od 1.8.2013 bývalý projektový manažer pan Jan Houžvička, který byl do 30.4.2011 ve spol. Sitewell s.r.o. odpovědný za projekty LPIS (pro MZe ČR) a ISMS (pro ÚZSVM).  DNA Projects je sesterská společnost Corpus Solutions, a.s., která má stejné majitele a členem představenstva této společnosti je od 14. 11 2013 /zapsáno do veřejného rejstříku až 12. 7. 2014 .../ bývalý technický ředitel a bývalý 5% společník /5. 1. 2009 - 2. 1. 2013/ Sitewellu pan Mgr. Jaromír Dospiva.

Společnost DNA Projects je dle veřejně dostupných informací také hlavní společností, která odpovídá za provoz a především upravuje celý systém. Dle uveřejněné smlouvy na zakázku bez soutěže pro spol. Telefónica O2 "LPIS-Ortofotomapy, Předtisky, Katastr", příloha č. 4. pracují na projektu samí bývalí zaměstnanci a členové týmu LPIS spol. Sitewell, kteří podali hromadnou výpověď z pracovního poměru (až na jednu výjimku) dne 30.11.2012.

Dne 26. srpna 2014 byla spuštěna nová verze systému evidence půdy, vytvářená mimo vliv spol. Sitewell. Celý aktualizovaný systém byl dodán především v rámci zakázky "ROZVOJ A ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH REGISTRů", jako součást projektu IOP "„Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 financovaného většinově z fondů EU. Zakázku získala jako jediný uchazeč a jako obvykle v předchozích letech Telefónica O2, po vyloučení druhého uchazeče Wincor Nixdorf. Zadavatel obdržel pouze dvě nabídky. Uchazeč WN, který nabídl nižší cenu v hodnotě 48.990.216,- Kč bez DPH, tj. 66% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, byl ze soutěže vyloučen pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. I přes podané námitky Zadavatel na vyloučení uchazeče trval. Následně Zadavatel v říjnu 2012 rozhodl o zadání zakázky spol. Telefónica O2 za nabídnutou cenu 75 239 110,- Kč bez DPH, tedy za cenu, která činila 102% předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Doplňující informace zde: BezKorupce.cz: Mimořádně nízká cena při shodných subdodavatelích?. Spol. Sitewell oběma uchazečům nabídla na své předpokládané plnění stejnou cenu.

Sitewell neměl nikdy uzavřenu subdodavatelskou smlouvu na tento projekt spolufinancovaný z fondů IOP EU a ani mu nebylo umožněno uzavřít tuto smlouvu přede dnem hromadné výpovědi zaměstnanců. Tým na takto rozsáhlý a komplikovaný systém se nedá kompletně nahradit za dva měsíce výpovědní lhůty... Škoda.

30.7.2014 MZe obdrželo následující nabídky v otevřené soutěži o SLA na provoz registrů po dobu 23 měsíců:

  celkem pauš.služby Adhoc KL  %
ATOS 68 698 418 50 174 634 18 523 784 56%
WN 79 686 044 58 405 544 21 280 500 64%
ČD Telematika 89 695 574 74 707 074 14 988 500 73%
O2 123 705 320 99 076 937 24 628 383 100%

Aktuálně MZe poptává plnění za dalších 28? miliónů Kč v rámci zakázky "Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky" v režimu předběžné tržní konzultace.

Držím palce České republice a farmářům zvlášť, aby se podařilo MZe vymanit z dlouholeté závislosti na jednom exklusivním dodavateli (dostávajícím zakázky za stovky miliónů - v součtu za miliardy bez soutěže) jak pro provoz infrastruktury, tak strategických registrů a jejich rozvoji. Věřím, že se podaří ČR úspěšně vypořádat také s autorsko-právní problematikou. Zároveň doufám, že se tak jako v posledních letech nezapomene na nezávislý objektivní audit...

"Modernizovaný registr půdy LPIS byl spuštěn pro farmářskou veřejnost. V případě problémů s LPIS kontaktujte helpdesk MZe - helpdesk@mze.cz, 221 811 888."

_____________
Související články:

Stát dá čtvrt miliardy do zemědělských registrů (E15 17.12.2012)
Bendl zrušil tendr na rozvoj registrů (E15 28.5.2012)
/i přes o desetinu nižší cenu sdružení firem pod vedením Sitewell = stávajících dodatavatelů registrů + spol. Wincor Nixdorf, které podalo nabídku proti O2/

Události ČT 12.4.2014 k tématu LPIS na MZe ČR

Zde je odkaz pro ty z vás, co se stále ptají na link na zmatenou, nezasvěcenou a manipulativní reportáž z hlavních Událostí ČT k tématu LPIS Ministerstva zemědělství. Ukázka toho, jak to dopadá, když se kmotři perou a amatéři netuší, která bije. Kdo reportáž objednal? Kdo namíchal hrušky s jabkama a dezinformacemi? A proč nikdo nezmínil Telefóniku a její "veřejné" zakázky pro Ministerstvo zemědělství bez soutěže po roce 2006 za miliardy? Nevíme. Co víme je, že "programátor LPIS" z "reportáže" nepracoval nikdy pro Sitewell. Snad pro společnost Interis?, která je aktuálně ve sporu s TO2 kvůli projektu "Rozvoj registrů" financovaného z integrovaného operačního projektu (IOP) ... ? Či DNA Projects s.r.o. (sesterská společnost Corpus Solutions a.s.) pracující nyní na kódech LPIS ... ? Kdo ví?

Domácí - Systém na rozdělování evropských miliard na MZe má díry

12. 4. 2014 19:31 , autor: ČT24

Praha – Do počítačového programu ministerstva zemědělství, který zajišťuje rozdělování evropských dotací, se někdo naboural. Za vytvoření programu a jeho ochranu přitom úřad zaplatil stovky milionů. Začaly navíc přicházet náznaky, že by ministerstvo mělo za provoz některých částí systému platit. Úřad to odmítá, tvrdí, že vše, co měl za program na rozdělování dotací zaplatit, už zaplatil, a současně ujišťuje, že nedávný průnik do systému dotace nijak neohrozil...

 

Zákresy farmářů do evidence půdy nyní přes Internet!

Zemědělci mohou od 28.2.2011 připravovat návrhy změn půdních bloků a jejich dílů (PB/DPB - farmářských bloků) přes Internet. Tyto návrhy jsou okamžitě viditelné pro Agentury pro zemědělství a venkov na záložce "Zákresy farmář", na které je možné převzít a vytvořit tak touto cestou standardní rozpracovaný návrh. Výsledný rozpracovaný návrh se nijak neliší od běžného návrhu nakresleného pracovníkem AZV, tj. standardně se zařadí do řízení a projde auditem. Převzetí návrhu je možněno i z "mapy". Vrstvu farmářských zákresů je samostatně ovládané ze stromečku vrstev mapy. Pro úplnost zemědělcům byla vystavena na portál eAGRI tato informace o možnosti přípravy zákresů: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/v-lpis-umozneno-farmarum-pripravovat.html.

Sitewell_Lpis_III_zakresy_farmari

Nová přesnější a kvalitnější ortofota pro střední pásmo ČR

Do map Sitewell Lpis® na Ministerstvu zemědělství byly dodány nové, aktualizované letecké snímky (ortofotomap) za rok 2010, které se týkají středové části republiky. Nové letecké snímky zároveň najdete na veřejném Lpis.

PLPIS_nove_ortofoto_stred_r2011v0118-crop 

Aktuálně jsou snímky již využívány v procesu mimořádné aktualizace evidence půdy a především pro zpřesnění hranic užívacích vztahů.

Články LPIS CZ

  • SITEWELL: Návrhy změn v evidenci užití půdy nyní po Internetu
    V LPIS byla farmářům dána možnost připravit si návrhy změn svých zemědělských pozemků z pohodlí domova. Zemědělec si zákresy nad svými pozemky může vytvořit prostřednictvím speciálního modulu "Příprava návrhů změn PB/DPB", kam se dostane z Registru půdy LPIS pro farmáře. Z pohodní své kanceláře si může promyslet nový průběh hranic svých pozemků a podat návrh změny přímo po Internetu, bez nutnosti chození na místní zemědělskou agenturu.